Приклади одноособового виконання комплексної криміналістичної експертизи

Markiyan Korcuk, Volodymyr Baranyak. Examples of a single person performing a comprehensive forensic examination.

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті розглянуто приклади одноособового виконання комплексної криміналістичної експертизи металів та вибухових речовин. Комплексні експертизи призначаються у випадках, коли експертне завдання не може бути вирішене на основі однієї галузі знань. Для досягнення процесуальної вимоги повноти, всебічності й об’єктивності доказування необхідна інтеграція різних галузей спеціальних знань.

Відповідно до однієї з точок зору, комплексна експертиза може проводитися одним експертом, який володіє знаннями з різних галузей науки, техніки тощо, тобто таким, хто має право на проведення досліджень за декількома судово-експертними спеціальностями. У цьому випадку процесуальна особливість комплексної експертизи підмінюється пізнавальними особливостями комплексного експертного дослідження. Практично вирішення будь-якого експертного завдання вимагає застосування комплексу методів, спрямованих на встановлення різних властивостей наданих на дослідження об’єктів.

Під час виконання комплексної експертизи щодо встановлення конструкції вибухового пристрою у висновку комплексної вибухотехнічної та хімічної експертизи були використані спеціальні знання експерта-хіміка, який визначив елементний склад металу, та металознавця, що вивчив структуру і фазовий склад металу.

Вид вибухової речовини визначали методами мікроскопічним, хімічним, тонкошарової хроматографії (ТШХ) та інфрачервоної спектроскопії (ІЧС). Металічні об’єкти досліджувались рентгенівським (дифрактометричним) та мікроструктурним (метод шліфа) аналізом.

З метою визначення фізичних характеристик та хімічного складу металічного порошку використовували мікрскопічний, хімічний методи, метод емісійного спектрального аналізу та рентгеноструктурний метод дослідження.

1. Shcherbakovskyi M. H. (2011). Pryznachennia taprovadzhennia sudovykh ekspertyz [Appointment and conduct of forensic examinations]. Xarkiv: Faktor. [in Ukrainian].

2. Bakhin V. P., Mykhailov M. A. (2001). Kryminalnyi vybukh:poniattia, kharakterystyka, analiz, rozsliduvannia. [Criminal explosion: concept, characteristics, analysis, investigation]. Kyiv:NAVSU. [in Ukrainian].

3. Shcherbakovskyi M.H. (1996). Kryminalistychne doslidzhennia metaliv, splaviv ta vyrobiv z nykh. [ Forensic investigation of metals, alloys and their products].Xarkiv: Osnova. [in Ukrainian].