інтеграція знань

Теоретичні основи проведення комплексних судових експертиз

У статті розглянуто комплексні судові експертизи, як метод встановлення доказів.
З’ясовано поняття та зміст комплексних судових експертиз, які використовуються у
судочинстві. Здійснено аналіз окремих нормативних актів, які встановлять правову
основу організації з проведення комплексних експертних досліджень. Розглянуто
основні форми здійснення комплексної експертизи в кримінальних провадженнях.

Інтеграція знань у САПР ТП із використанням високорівневих мереж Петрі

Наведено інкрементаційний метод для побудови динамічного опису виробу та процесів його виготовлення у САПР ТП із використанням високорівневих мереж Петрі для інтеграції знань, поданих у вигляді продукційних правил і фреймів. Запропоновано методику вирішення конфліктів у моделях, побудованих із використанням високорівневих мереж Петрі.