інтеграція знань

Теоретичні основи проведення комплексних судових експертиз

У статті розглянуто комплексні судові експертизи, як метод встановлення доказів.
З’ясовано поняття та зміст комплексних судових експертиз, які використовуються у
судочинстві. Здійснено аналіз окремих нормативних актів, які встановлять правову
основу організації з проведення комплексних експертних досліджень. Розглянуто
основні форми здійснення комплексної експертизи в кримінальних провадженнях.

Інтеграція знань у САПР ТП із використанням високорівневих мереж Петрі

The work presented incremental method for dynamic description of the product and its manufacturing processes in CAD TP using high-level Petri nets for integration of knowledge represented as production rules and frames. The method of resolving conflicts in models has been built using high-level Petri nets.