М. Омелянович-Павленко

Діяльність генералів Всеволода Петріва та Михайла Омеляновича-Павленка в організації Національної архівно-музейної справи в еміграції

Проаналізовано діяльність генералів армії УНР Всеволода Петріва та Михайла Омеляновича-Павленка в організації національної архівної справи в еміграції. Здійснено спробу показати на тлі політичних процесів міжвоєнного періоду діяльність представників військової еміграції зі створення музейних, книжкових та документальних колекцій, заснування архівних осередків у країнах осідку.