архітектурне середовище

МАТРИЦЯ ОЦІНКИ ВІЗУАЛЬНОГО КОМФОРТУ СВІТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА ВІДКРИТИХ ПУБЛІЧНИХ ПРОСТОРІВ (PUBLIC SPACE)

Візуальний комфорт штучного освітлення відкритих публічних просторів є важливим фактором сталого функціонування міста. Стрімкий розвиток інновацій у галузі освітленості архітектурного середовища дозволив значно підвищити туристичну та рекреаційну привабливість багатьох міст світу. Однак, поряд з позитивними змінами все більшу стурбованість викликає таке явище, як «світлове забруднення» - термін, що використовується для опису надмірного нічного штучного освітлення, особливо у великих міських агломераціях.

ДЕМОНСТРАЦІЇ МОДНИХ КОЛЕКЦІЙ ЯК ЗАСІБ РОЗКРИТТЯ ЦІННОСТЕЙ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

У цій статті проаналізовано модні покази українського дизайнера та дизайнерів світу. Розкрито вплив показів на природне, міське і архітектурне середовище. А саме, завдяки  демонстрацій модних колекцій привертається увага людей до проблем: екології, національної культури, ландшафту та пам’яток архітектури. Проаналізовано вплив природних і штучних  факторів на тематику і атмосферу презентаційного середовища.

ДО ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИЧНОСТІ МІСЬКОГО ПРОСТОРУ: АКТУАЛЬНІСТЬ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ

 Архітектурна  композиція  міського  простору  і  окремих  його  складових  елементів  під  впливом об’єктивних обставин, починаючи з ХІХ ст., в цілому світі демонструє тенденцію до взаємного образного зближення.

ДИЗАЙН АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

Розглянуто проблему поступової трансформації парадигми дизайну архітектурного середовища, тенденції розвитку цієї сфери професійної діяльності.