ДИЗАЙН АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

SA.
2018;
: 105-110
Автори:
1
Київський національний університет будівництва і архітектури

Розглянуто проблему поступової трансформації парадигми дизайну архітектурного середовища, тенденції розвитку цієї сфери професійної діяльності. Серед останніх віянь сьогодення: соціокультурна орієнтованість архітектурного середовища, що надає людині можливість самостійно регулювати ступінь контакту з іншими членами суспільства; інклюзивність архітектурного середовища, орієнтована на створення умов для рівноправної участі кожної людини в суспільному житті; інтелектуалізація штучного довкілля, яка проявляється у поширенні роботизованих та автоматизованих технологій; набуття архітектурним середовищем інтерактивних властивостей, що проявляється в його здатності адекватно та “у реальному часі” відповідати на дії споживачів; персоналізованість середовищних об’єктів, які можуть підлаштуватися під індивідуальні уподобання конкретної людини; адаптивність штучного довкілля, яке вміє трансформувати свої характеристики відповідно до зміни умов експлуатації; гейміфікація архітектурно-містобудівних об ’єктів, які орієнтуються на ігрові форми взаємодії між споживачем та оточенням; енергоефективність, пов’язана зі здатністю елементів оточення отримувати електроенергію з відновлюваних джерел; екологічна ефективність середовищних рішень, що досягається завдяки ощадливому використанню природних ресурсів та підтриманню рівноваги між штучними і природними компонентами оточення; продуктивність архітектурного середовища, що уможливлює отримання суспільством матеріальних цінностей буквально з повітря; позасемантичність архітектурного середовища, яка проглядається у втраті архітектурно-містобудівними об’єктами зрозумілих широкому загалу форм і, як наслідок, позбавленні їхко мунікативних можливостей.

1. Аранчій Д. О. Алгоритмічні методи архітектурного формотворення. – К., 2016. – 150 с.

2. Керешун А. И. Возможности “интерактивной” архитектуры // А. И. Керешун. Архитектон звестия вузов. № 14 (Приложение). 2006. Материалы студенческой научной конференции “Актуальные проблемы архитектуры и дизайна-2006”. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://archvuz.ru/2006_22/34.

3. Костюк О. О. Наукові засади архітектурно-планувальної організації соціально орієнтованого житлового середовища: автореф. дис. ... канд. архітектури:
18.00.01 / Костюк Олена Олександрівна; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2016. – 21 с.

4. Хилберри Д. Инклюзивный городской дизайн. – Institute for Human Centered Design, 2014 г. – 50с.

5. Шаталюк Ю. В. Принципи формування адаптивної архітектури в контексті сталого розвитку міського середовища: автореф. дис. ... канд. архіт.: 18.00.02 “Архітектура будівель і споруд” / Шаталюк Юлія Вікторівна; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Харків, 2017. – 23 с.

6. Японский отель, персонал которого состоит исключительно из роботов. – Журнал Novate.Ru. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://novate.ru/blogs/080417/40820/.

7. Multiple Smog Free Towers to be developed across parks in China. – Smart City Hub, 2017-06-29. – [Electronic Resource]: http://smartcityhub.com/sustainability/multiple-smog-free-towers-develop....

8. Pinar B. Children’s Hospital’s Fantastic Pirate-Themed CT Scanner. – My Modern Met, August 31, 2013. – [Electronic Resource]: ttps://mymodernmet.com/morgan-stanley-children-s-hospital-of-newyorkpresbyterian/. 

9. Ronan & Erwan Bouroullec. – [Electronic Resource]: http://www.bouroullec.com/. 

10. Success Stories Green City Solutions. – EIT Climate-KIC. – [Electronic Resource]: http://www.climatekic. org/success-stories/green-city-solutions/.

11. Yoneda Y. View Slideshow. – Inhabitat: Internet Brands Inc, 05/03/2011. – [Electronic Resource]: https://inhabitat.com/mit-soft-rockers/