аудиторний фонд

МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ З ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ВИСОКОГО РІВНЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Дослідження присвячене аналізу проблеми прийняття рішень щодо організації навчального процесу в умовах зовнішніх впливів непереборного характеру. Розглядається випадок вимушеного скорочення тривалості навчального семестру з необхідністю повного виконання навчальних планів підготовки здобувачів освіти. Визначено, що для ефективного планування навчального процесу початково необхідно виконати поділ аудиторій закладу освіти між навчальними групами, які належать різним структурним підрозділам закладу освіти.

PROSPECTS OF RECONSTRUCTING THE ATTIC OF THE MAIN BUILDING OF THE LVIV POLYTECHNIC UNIVERSITY FOR EDUCATIONAL AND OFFICE PURPOSES

У статті розглядаються питання пристосування горищних приміщень головного корпусу Національного Університету «Львівська політехніка» під навчальні та офісні приміщення з метою збільшення аудиторного фонду Інституту архітектури, та більш ефективного провадження навчального процесу.