aesthetics

ФОРМОТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФАСАДУ ТА ДАХУ ЯК ЗАСІБ ВІЗУАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНОЇ ВИРАЗНОСТІЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ

Більшість архітекторів недостатньо працюють із просторовою формою будівлі для створення цікавих, індивідуальних образів. Це зумовлено бюджетом, бажанням замовників використовувати ділянки із максимальною ефективністю, обмеженістю бюджету та іншими чинниками. Однак, приваблива архітектура може стати одним із головних нецінових чинників при купівлі або оренді об’єктів нерухомості. Відповідно для створення непотворних будівель та споруд варто більш активно та детально працювати над просторою формою будівлі, фасадом, силуетністю та структурою забудови.

Звертаючись до життя і творчості Романа Інґардена (Огляд колективної монографії “Філософія Романа Інґардена і сучасність” за ред. Дм. Шевчука. Остріг: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2021).

Розглядається зміст та основна проблематика колективної монографії “Філософія Романа Інґардена і сучасність” за редакцією Дмитра Шевчука, в якій публікуються матеріали однойменної Міжнародної конференції (Луцьк, 8 жовтня 2020 року). У монографії аналізуються погляди відомого польського філософа, а також ті фундаментальні проблеми, якими він переймався, а це проблеми онтології, епістемології, антропології, аксіології, філософії літератури. Можна вважати, що авторам монографії вдалося досягнути мети: окреслено значення здобутку Р.

СТРУКТУРА СИМВОЛУ ЯК ВИРАЖАЛЬНИЙ ЧИННИК САКРАЛЬНОСТІ В ХРАМОБУДУВАННІ

В статті зроблена спроба розкриття структури символу у його образі та геометричній  формі як вираження сакральної сутності у храмобудуванні. Вона виявляється через ідею-образ, функціональне-змістове наповнення та певне знаково-символьне проявлення у просторі храмових обсягів святині. Оскільки символ у своєму практичному застосуванні виховує у будівничого чутливість до формальної досконалості, гармонії та естетики змісту і сакральної заангажованості, то саме у знаково-символьному вираженні виявляється сакральна сутність храмових будівель.

КОНЦЕПЦІЯ ЕСТЕТИКИ В АРХІТЕКТУРІ. «ТРАДИЦІЙНА» І «АКАДЕМІЧНА» АРХІТЕКТУРА

Передумови виникнення сучасних критеріїв у естетиці по відношенню до архітектури на тлі кризи у мистецтві в першій половині ХХ століття. Категорії «краси» та «корисності» в архітектури, як  місці синтезу мистецтва та інженерних наук. Дефініція «традиційної», «академічної» та «сучасної» архітектури