Звертаючись до життя і творчості Романа Інґардена (Огляд колективної монографії “Філософія Романа Інґардена і сучасність” за ред. Дм. Шевчука. Остріг: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2021).

https://doi.org/10.23939/shv2021.02.065
Надіслано: Липень 03, 2021
Прийнято: Вересень 29, 2021
Автори:
1
Lviv Polytechnic National University

Розглядається зміст та основна проблематика колективної монографії “Філософія Романа Інґардена і сучасність” за редакцією Дмитра Шевчука, в якій публікуються матеріали однойменної Міжнародної конференції (Луцьк, 8 жовтня 2020 року). У монографії аналізуються погляди відомого польського філософа, а також ті фундаментальні проблеми, якими він переймався, а це проблеми онтології, епістемології, антропології, аксіології, філософії літератури. Можна вважати, що авторам монографії вдалося досягнути мети: окреслено значення здобутку Р. Інґардена для сучасної філософії, здійснено порівняння з поглядами представників Львівсько-Варшавської школи, феноменології, семіотики, філософії діалогу та ін. Відзначено  актуальність та перспективність дослідження творчості Р. Інґардена в Україні.

Brożek, A. (2021). Clarification of Dark Depth. Methodological Analysis of Ingarden’s Concept of a Musical Work. In Dm. Shevchuk. (Ed.). Roman Ingarden’s Philosophy and Modernity, 166-187. Ostroh: Ostroh Academy National University Publishing House.

Dakhniy, A. (2021). Two Paradigms of Phenomenological Philosophy: Martin Heidegger and Roman Ingarden. In Dm. Shevchuk. (Ed.). Roman Ingarden’s Philosophy and Modernity, 62-73. Ostroh: Ostroh Academy National University Publishing House.

Kocherha, S., Visych, O. (2021). Ingarden’s Concept of Concretization in the Context of Textual Analysis of a Work of Art (On the Material of Lesya Ukrainka’s Drama. In Dm. Shevchuk. (Ed.). Philosophy of Roman Ingarden and Modernity, 204-218. Ostroh: Ostroh Academy National University Publishing House.

Kuliniak, R., Leszczyna, D., Pandura, M. (2016). Correspondence of Roman Witold Ingarden with Kazimierz Twardowski. Kety: Marek Derewiecki Publishing House.

Lipták, M. (2013). Roman Ingarden’s Problems with Avant-Garde Music. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, Vol. L, 2, 187-205. https://doi.org/10.33134/eeja.109

Mukha, O., Darmoriz, O. (2021). Philosophical Seminars of Roman Ingarden. In Dm. Shevchuk. (Ed.). Roman Ingarden’s Philosophy and Modernity, 16-30. Ostroh: Ostroh Academy National University Publishing House.

Nakonechna, O. (2021). R. Ingarden’s Teaching On a Man: the Axiological Dimension.  In Dm. Shevchuk. (Ed.). Roman Ingarden’s Philosophy and Modernity, 131-145.  Ostroh: Ostroh Academy National University Publishing House.

Rechych, L. (2021). Temporality in Ingarden and Levinas: Identity and Difference.  In Dm. Shevchuk. (Ed.). Roman Ingarden’s Philosophy and Modernity, 74-84. Ostroh: Ostroh Academy National University Publishing House.

Rembiezh, M. (2021). Revaluation during a pandemic. About the pandemic's intervention in the world of human values. In Dm. Shevchuk. (Ed.). Roman Ingarden’s Philosophy and Modernity, 219-229.  Ostroh: Ostroh Academy National University Publishing House.

Shevchuk,  K. (2021a). Roman Ingarden: a Philosophical Personality. In Dm. Shevchuk. (Ed.). Roman Ingarden’s Philosophy and Modernity, 8-15. Ostroh: Ostroh Academy National University Publishing House.

Shevchuk,  K., Shevchuk,  D. (2021). Roman Ingarden’s Aesthetic Theory and Contemporary Art. In Dm. Shevchuk. (Ed.). Roman Ingarden’s Philosophy and Modernity, 188-203. Ostroh: Ostroh Academy National University Publishing House.

Shevchuk, K. (2021b). The Main Provisions of the Axiological Conceptions of Roman Ingarden. In Dm. Shevchuk. (Ed.). Roman Ingarden’s Philosophy and Modernity, 118-130. Ostroh: Ostroh Academy National University Publishing House.

Thomasson, Amie, “Roman Ingarden”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2020 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/ingarden/>

Woleński, J. (2021). Roman Ingarden and the Lviv-Warsaw School. In Dm. Shevchuk. (Ed.). Roman Ingarden’s Philosophy and Modernity, 31-61. Ostroh: Ostroh Academy National University Publishing House.

Zaitsev, M. (2021). Being and Time in R. Ingarden’s Ontology. In Dm. Shevchuk. (Ed.). Roman Ingarden’s Philosophy and Modernity, 146-153. Ostrog: Ostroh Academy National University Publishing House.

Zhoda, L. (2021). Value and Action. In Dm. Shevchuk. (Ed.). Roman Ingarden’s Philosophy and Modernity, 106-117. Ostroh: Ostroh Academy National University Publishing House.