побітова операція

Модифікація алгоритму RSA з використанням побітових операцій у шифруванні-дешифруванні кольорових зображень

Описано поєднання елементів алгоритму RSA і побітових операцій для сумісного
використання під час шифрування – дешифруванняі зображень. Шифрування –
дешифрування проводиться без додаткового зашумлення.