Модифікація алгоритму RSA з використанням побітових операцій у шифруванні-дешифруванні кольорових зображень

Прийнято: Березень 28, 2017
1
Національний університет "Львівська політехніка", кафедра інформаційних технологій видавничої справи
2
Національний університет "Львівська політехніка", кафедра інформаційних технологій видавничої справи
3
Національний університет «Львівська політехніка», Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти

Описано поєднання елементів алгоритму RSA і побітових операцій для сумісного
використання під час шифрування – дешифруванняі зображень. Шифрування –
дешифрування проводиться без додаткового зашумлення.

1. Павлидис Т. Алгоритмы машиной графики и обработки изображений. – М.: Радио и связь,
1986. – 399 с.

2. Б. Яне. Цифровая обработка изображений. – М.: Техносфера, 2007. – 583 с.

3. Брюс Шнайер. Прикладная криптография. – М.: Триумф, 2003. – 815 с.

4. Рашкевич Ю. М.,
Пелешко Д. Д., Ковальчук А. М., Пелешко М. З. Модифікація алгоритму RSA для деяких класів
зображень // Технічні вісті. – 2008/1(27). – 2(28). – С. 59–62.

5. Rashkevych Y., Kovalchuk A., Peleshko
D., Kupchak M. Stream Modification of RSA Algorithm For Image Coding with precize contour extraction.
Proceedings of the X-th International Conference CADSM 2009. 24-28 February 2009, Lviv-Polyana,
Ukraine, Pp. 469–473.

6. Ковальчук А. М., Попадинець К. С. Бінарні перетворення з елементами
алгоритму RSA у захисті зображень за додаткового зашумлення // Вісник “Комп’ютерні науки та
інформаційні технології”. – №843. – С. 79–84.