диметилселен; розчин; тиск насиченої пари; діаграма стану; коефіцієнти активності; азеотроп; надлишкові функції змішування

ФАЗОВА РІВНОВАГА ПАРА–РІДИНА РОЗЧИНІВ ДИМЕТИЛЦИНКУ ТА ДИМЕТИЛСЕЛЕНУ

В роботі розраховано термодинамічні параметри рівноваги пара-рідина системи диметилцинк – диметилселен застосовуючи тензиметричні дані, отримані для високочистих диметилцинку, диметилселену та їх еквімолекулярного розчину. Для цього використана модель Вільсона, параметри якої розраховані за коефіцієнтами активності компонентів в азеотропі. Розрахунок проводили з використанням математичного пакету MathCad 14.