диспергування вапна

КРИТЕРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ДИСПЕРГУВАННЯ СИСТЕМИ ГІДРАТНЕ ВАПНО-ВОДА

Досліджено процес диспергування гашеного вапна у віброактиваторі бункерного типу. Вивчено характер зміни в’язкості вапняного  тіста під  час  механічної  обробки вібраційним методом  та  ротаційним  віскозиметром.  Встановлено,  що  процес  віброактивування гідратного  вапна  послідовно  проходить  стадії  пропорційного  зростання  динамічної в’язкості, сповільнення її  зростання та припинення диспергування. Показано ефективність використання вібраційного методу визначення в’язкості системи гідратне вапно – вода.  

ВПЛИВ ДИСПЕРГОВАНОГО ВАПНА НА ТВЕРДНЕННЯ ЦЕМЕНТНОГО КАМЕНЮ

Робота присвячена актуальному напрямку розвитку будівельної індустрії – підвищенню міцності бетонних конструкцій та виробів на основі портландцементу за рахунок введення при замішуванні з водою в склад сировинної суміші спеціальних додатків. Перспективним додатком є попередньо віброактивоване гашене вапно.