КРИТЕРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ДИСПЕРГУВАННЯ СИСТЕМИ ГІДРАТНЕ ВАПНО-ВОДА

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет „Львівська політехніка”
4
Національний університет “Львівська політехніка”

Досліджено процес диспергування гашеного вапна у віброактиваторі бункерного типу. Вивчено характер зміни в’язкості вапняного  тіста під  час  механічної  обробки вібраційним методом  та  ротаційним  віскозиметром.  Встановлено,  що  процес  віброактивування гідратного  вапна  послідовно  проходить  стадії  пропорційного  зростання  динамічної в’язкості, сповільнення її  зростання та припинення диспергування. Показано ефективність використання вібраційного методу визначення в’язкості системи гідратне вапно – вода.  

1. Fomina YE. V., Strokova V. V., Kudeyarova N. P. (2013) Osoblyvosti vykorystannya nehashenoho vapna v hazobetoni avtoklavnoho tverdinnya, (5), 29–34. [in Ukrainian]

2. Rudenko O. V. (2009). Vyrobnytstvo vapna ta spozhyvannya enerhiyi v shakhtnykh i obertovykh pechakh. Budivnytstvo, materialoznavstvo, mashynobuduvannya: seriya Teoriya i praktyka vyrobnytstva i zastosuvannya hazobetonu v budivnytstvi: zb. naukovi pratsi, (4), 294–308. [in Ukrainian]

3. Ubriako P. (1998). Doslidzhennya hidratatsiyi vapnyano-putsolanovykh zv'yazuyuchykh. Zhurnal termichnoho analizu, (52), 1047–1054. [in Ukrainian]

4. Kuznyetsova H. V., Morozova N. N., Khozin V. H. (2015) Karbonatni poroshky pry vyrobnytstvi sylikatnoyi tsehly na vapni bez dobavok, (7), 10-12. [in Ukrainian]

5. Mamytov A. S. (2016) Doslidzhennya vlastyvostey tsementiv z vapnyakovym napovnyuvachem, (1), 244–248. [in Ukrainian]

6. Khalyullin M. I., Rakhimov R. Z., Heyfullin A. R. (2012) Kompozytni hipsovi v'yazhuchi rechovyny z dodavannyam vapna, keramzytobetonu ta superplastyfikatoriv, (4), 351–355. [in Ukrainian]

7. Dribnohidratovane vapno vid Kalk Kontor. Rezhym dostupu: https://www.kalk-kontor.de/ [in Ukrainian]

8. Zahray A. I., Borovetsʹ Z. I., Novytsʹkyy Yа. M., Chekaylo M. V., Yakimechko Yа. B. (2019). Vplyv dyspersnoho vapna na zatverdinnya tsementnoho kamenyu. Khimiya, tekhnolohiya rechovyn ta yikh zastosuvannya, 2 (2), 55–61. [in Ukrainian]

9. DSTU B V.2.7-90: 2011 Vapno budivelʹne. Tekhnichni umovy. [in Ukrainian]

10. DSTU B V.2.7-100-2000 Dobavky aktyvni, mineralʹni dlya tsementiv. Metody vyprobuvanʹ. [in Ukrainian]

11. Biletsʹkyy V. S. (2013) Mala hirnycha entsyklopediya, (3). [in Ukrainian]

12. Kolchunov V. I. (2004). Teoretychna ta prykladna hidromekhanika: Pidruchnyk. Posibnyk.-K .: NAU. - 336s. [in Ukrainian]

13. Nikerov V. A. (2018) Fizyka, 60–62. [in Ukrainian]