етерифікація

ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ РОСЛИННОЇ ТА СИВУШНОЇ ОЛІЙ

Запропоновано способи використання відходів від переробки  рослинної та сивушної олій – розчину гліцерину, амілового та ізоамілового спиртів  з метою одержання на їх основі етерів та естерів, забезпечення  їх комплексної переробки і створення безвідходної технології даних процесів. Розглянуто технологічні аспекти запропонованих способів  з одержанням цінних продуктів, які використовується в багатьох галузях народного господарства – триацетину та етил-ізоамілового етеру.

СТВОРЕННЯ ОСНОВ БЕЗВІДХОДНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОКИСНЕННЯ ЦИКЛОГЕКСАНУ

Об’єктом даного дослідження є процес окиснення циклогексану. Одним з найбільш проблемних місць в даному процесі є низьке значення конверсії вихідної сировини та невисокі значення селективності за цільовими продуктами при конверсії вище за 4 %. Причиною цього є відсутність сучасних ефективних каталітичних систем, які б могли підвищити названі параметри.  Одними з напрямків вирішення даних проблем є створення технології комплексного використання одержаних продуктів окиснення на основі розроблених нових ефективних каталітичних систем, що дасть змогу підвищити селективність процесу.