архітектурні будівлі та споруди

ТВОРЧИЙ ВНЕСОК АРХІТЕКТОРА ВЛАДИСЛАВА САДЛОВСЬКОГО У РОЗВИТОК ЛЬВІВСЬКОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ШКОЛИ

Висвітлено аспекти архітектурно-художньої творчості професора архітектури Владислава Садловського, а також його внесок у архітектурну спадщину Львова періоду сецесії. Проаналізовано архівні навчальні програми архітектурної школи згаданого періоду, художні дисципліни та методи їх викладання.