ТВОРЧИЙ ВНЕСОК АРХІТЕКТОРА ВЛАДИСЛАВА САДЛОВСЬКОГО У РОЗВИТОК ЛЬВІВСЬКОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ШКОЛИ

1
Національний університет “Львівська політехніка” кафедра дизайну та основ архітектури інституту архітектури

Висвітлено аспекти архітектурно-художньої творчості професора архітектури Владислава Садловського, а також його внесок у архітектурну спадщину Львова періоду сецесії. Проаналізовано архівні навчальні програми архітектурної школи згаданого періоду, художні дисципліни та методи їх викладання.

Бірюльов Ю., 2008. Архітектура Львова: Час і стилі. XIII-XXI ст. Львів: Центр Європи.

Бірюльов Ю., 2005. Мистецтво Львівської сецесії. Львів: Центр Європи.

Program szkoły politechnicznéj we Lwowie na rok naukowy 1925-1926  LІІІ.  Fund 27. Inventory 3. Т.1. File 448. Lviv: State archive of Lviv region.

Учебные планы  Политехники за 1933-1934 у.г. Ф. 27. Оп. 3. Т. 2. Спр. 1855. Арк. 176. Львів: ДАЛО.

Тимофiєнко В.  Зодчі України кінця XVIII - початку XX століть. Біографічний довідник. [online]. Доступно: <http://www.alyoshin.ru/Files/publika/timofienko/tim_zodchi_031.html> [Дата звернення 15 вересня 2019].

Бірюльов Ю., 2017. Лекція «Орнаментальна сецесія в архітектурі Львова» [online]. Доступно:

<https://lviv-online.com/ua/events/arts/lektsiya-ornamentalna-setsesiya-v-arhitekturi-lvova / >  [Дата звернення 17 травня 2017].

Мельник І. Галицька брама. "Краківське Передмістя" [online]. Доступно: <http://1256.lviv.ua/drughii-zaliznichnii-vokzal-u-lvovi/>  [Дата звернення 11 травня  2016].

Гуменний В. Владислав Садловський і його 5 творінь у Львові. Фотографії старого Львова [online]. Доступно: <https://photo-lviv.in.ua/vladyslav-sadlovskyj-i-joho-5-tvorin-u-lvovi/> [Дата звернення 2 січня 2017].