музеєфікація.

КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО МУЗЕЮ ПІД ВІДКРИТИМ НЕБОМ НА ОСНОВІ ПІДГОРЕЦЬКО-ПЛІСНЕСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

В даній статті пропонується ідея створення музею під відкритим небом, що поєднав би два пам’яткові об’єкти, архітектурний ансамбль та археологічний заповідник, в один великий комплекс. Описано пропозицію формування архітектурного простору, що включає оточуюче середовище. Проаналізовано позитивні та проблемні аспекти створення музею. Розглянуто особливості створення великого музею, що поєднує різнорідні пам’ятки, розташовані поруч