КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО МУЗЕЮ ПІД ВІДКРИТИМ НЕБОМ НА ОСНОВІ ПІДГОРЕЦЬКО-ПЛІСНЕСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

1
Національний університет «Львівська політехніка» кафедра дизайну та основ архітектури
2
Національний університет «Львівська політехніка» кафедра дизайну та основ архітектури

В даній статті пропонується ідея створення музею під відкритим небом, що поєднав би два пам’яткові об’єкти, архітектурний ансамбль та археологічний заповідник, в один великий комплекс. Описано пропозицію формування архітектурного простору, що включає оточуюче середовище. Проаналізовано позитивні та проблемні аспекти створення музею. Розглянуто особливості створення великого музею, що поєднує різнорідні пам’ятки, розташовані поруч

Brych, M.T., 2017. Displaying principles of fortifications (Аncient Рlisnesk taken as an example). Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications, 9, p.46–50.

Remeszylo-Rybczynska, O.I., 2000. Palac w Podhorcach i jego miejsce w krajobrazie Gor Woroniakow na Ukrainie. Krajobrazy, 27(39), s.109–119.

Remeszylo-Rybczynska, O.I., 2005. Ksztaltowanie się i obecny stan spuscizny architektonicznej i artystycznej wsi Podhorce w obwodzie Lwowskim. Monument. Studia i Materialy Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, 2, s.443-477.

Конвенція ЮНЕСКО (Паризька) "Про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження" 20 жовтня 2005 р. Ратифіковано Законом ВРУ № 1811-VI від 20.01 2010 р. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/952_008 [Дата звернення 17 жовтня 2019]

Миронова, Т.Н., 2014. Зарубежный опыт охраны культурного наследия: сравнительный анализ моделей. Гуманитарная среда как условие формирования общекультурной компетентности. [online] Режим доступа: http://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/2014/collections/Humanitarian... [Дата звернення 21 жовтня 2019]

Ремешило-Рибчинська, О.І., Брич, М.Т., 2013. Відтворення архітектурного образу втраченої пам’ятки за допомогою мультимедійних технологій (на прикладі церкви XVIII ст. у с. Підгірці). Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Архітектура, 757, с.36-40.

Руденко, С.Б., 2018. Маркетинг культурних цінностей в контексті ринкової теорії соціально-культурної сутності музею. Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності, Київ, 7-8 червня 2018, с.236-242.