оптимальна концетрація

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОКСИДУ ФОСФОРУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОГЛИНАННЯ ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ ХЛОРОФІЛСИНТЕЗУЮЧИМИ МІКРОВОДОРОСТЯМИ

Однією з найважливіших екологічних проблем XXI століття є зміна загальнопланетарного клімату. За останні десятиліття в результаті людської діяльності концентрація газів, що утворюють парниковий ефект в атмосфері, зростає. Це призводить до руйнівних наслідків для планети Земля та робить проблему зміни клімату однією з найважливіших у сфері охорони навколишнього середовища .