числовий розв’язок

Моделювання процесу охолодження при критичних умовах за рахунок випаровування рідини

Побудовано модель процесу теплообміну в плоскій пластині, з поверхні якої на початковій стадії відведення тепла відбувається лише за рахунок конвекції. В момент, коли температура пластини стає критичною, на поверхню пластини подається рідина, за рахунок випаровування якої відбувається охолодження. Отримано числовий розв’язок модельної задачі. Проаналізовано динаміку тепловідведення та зміну температурного поля пластини.

Знаходження розв'язку нелінійної задачі теплопровідності з використанням випаровування для інтенсифікації тепловідведення

Побудовано нелінійну модель нестаціонарного процесу теплообміну в тепловідвідній пластині мікроелектронного пристрою, тепло від якої відводиться за рахунок випаровування рідини з її поверхні. Отримано числовий розв’язок нелінійної модельної задачі методом Ньютона–Канторовича з використанням дискретизації за часом. Досліджено зміну температурного поля з часом та вплив випаровування на процес тепловідведення.