телефонна мережа

Signalization system with remote notification and control

Наведено систему сигналізації тривожних подій, яка передає голосові повідом- лення відповідному отримувачу через провідну телефонну мережу загального призначення, у разі виникнення проблем на контрольованій території. У цій системі використано тільки один програмований мікроконтролер для реалізації широкої функціональності.