транспортна безпека

Проблеми забезпечення транспортної безпеки України: нормативно-правові засади

Розглянуто організацію забезпечення транспортної безпеки як на транспорті взагалі, так і на його основних видах зокрема. Доведено відсутність нормативно-правових актів, які безпосередньо спрямовані на вирішення проблеми взаємодії суб’єктів забезпечення транспортної безпеки на різних видах транспорту між собою. Визначено основні керівні нормативно-правові документи, які регламентують роботу суб’єктів забезпечення транспортної безпеки та їх недосконалість у питаннях взаємодії.

Study of trailer lashing mechanical properties in terms of transport safety

Описано ризики, спричинені неправильним кріпленням вантажу та властивостями матеріалів для кріплення причепів. Наведено метод, який використовується для тестування пасків у різних умовах навколишнього середовища. Отримані результати підтверджують початкові припущення авторів про те, що існує зв'язок між вологістю і механічними та реологічними властивостями пасків. Результати роботи буде використано для побудови цифрової моделі та моделювання поведінки пасків у різних кліматичних, дорожніх і комунальних умовах.