Study of trailer lashing mechanical properties in terms of transport safety

2013;
: ст. 95 – 99
Автори: 
Olszewski Z., Krawiec P.

Poznan University of Technology, Faculty of Working Machines and Transportation, Chair of Machine Design

Описано ризики, спричинені неправильним кріпленням вантажу та властивостями матеріалів для кріплення причепів. Наведено метод, який використовується для тестування пасків у різних умовах навколишнього середовища. Отримані результати підтверджують початкові припущення авторів про те, що існує зв'язок між вологістю і механічними та реологічними властивостями пасків. Результати роботи буде використано для побудови цифрової моделі та моделювання поведінки пасків у різних кліматичних, дорожніх і комунальних умовах.

1. Komenda Głowna Policji, Biuro Ruchu Drogowego, Zesp ół Pro filaktyki i Analiz, Wypadki Drogowe w Polsce w 2011 roku, Warszawa, 2012. 2 Volvo Trucks, European Accident Research and Safety Report, 2013. 3. Łączyński B. Mechanika Tworzyw Wielkocząsteczkowych, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, 1977. 4. Strugalski Z. Struktura Wewnętrzna Materiałów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1981, ISBN 83-204-0323-5. 5. U usovskaya A. A., Sangw al A. A. Mechanical Properties of Crystalline and Noncrystaline Solids, Politechnika Lubelska, Lublin, 2001, ISBN 83-88110-47-0. 6. Ward I. M. Mechanical Properties of Solid Polymers, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey, 1983, ISBN 978-0471900115. 7. http://www.paskam.pl/gfx/sg_box1bg.jpg. 8 European Commission Directorate-General For Energy And Transport, European Best Practice Guide lines on Cargo Securing for Road Transport, European Commission, Directorate-General for Energy and Transport, Road Safety Unit, 200 rue de la Loi, BE-1049 Brussels. 9. PN-EN 12195-4 Elementy mocujące ładunki na pojazdach drogowych.