елементи корпоративно-соціальної відповідальності

Корпоративна соціальна відповідальність в країнах, що розвиваються: український аспект

На сьогодні значна кількість підприємств обирають курс розвитку своєї діяльності шляхом залучення широкого кола стейхолдерів. В такому випадку, стратегія розвитку підприємства часто побудована шляхом прийняття принципів CSR. CSR вітчизняних підприємств є важливим проявом взаємодії соціальних та економічних відносин. Серед українських підприємств дедалі популярнішим є оприлюднення нефінансового звіту про CSR. Такий звіт дає можливість ознайомитися стейкхолдерам про взаємодію підприємства із соціальними заходами.