Корпоративна соціальна відповідальність в країнах, що розвиваються: український аспект

2019;
: cc. 33 - 42
1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"
3
Національний університет "Львівська політехніка"
4
Національний університет "Львівська політехніка"

На сьогодні значна кількість підприємств обирають курс розвитку своєї діяльності шляхом залучення широкого кола стейхолдерів. В такому випадку, стратегія розвитку підприємства часто побудована шляхом прийняття принципів CSR. CSR вітчизняних підприємств є важливим проявом взаємодії соціальних та економічних відносин. Серед українських підприємств дедалі популярнішим є оприлюднення нефінансового звіту про CSR. Такий звіт дає можливість ознайомитися стейкхолдерам про взаємодію підприємства із соціальними заходами. Одним із недоліків формування звіту про корпоративно-соціальну відповідальність підприємства є відсутність чіткої структури. Окрім того, на сьогодні відсутні чіткі показники чи положення з оцінювання корпоративно-соціальної відповідальності підприємств. Таким чином, більшість підприємств складають звіти у довільній формі. Відповідно існують і ускладнення в аналізуванні соціальних звітів, оскільки вони не є обов'язковими. Отже, важливим завданням в процесі дослідження корпоративно-соціальної відповідальності вітчизняних підприємств є формування методичних рекомендацій, які міститимуть критерії, показники та особливості оцінювання. Аналізування корпоративно-соціальних звітів вітчизняних та закордонних підприємств, які працюють на ринку України дає можливість виділити основні категорії CSR: ринок, робоче місце, навколишнє середовище та комунікації. Відповідно, кожна із категорій включає характеристики за якими є можливість порівняння соціальних звітів вище вказаних підприємств, а відтак і оприлюднення висновків про ефективність формування CSR. Перевагами участі підприємств у соціальній відповідальності є можливість розширення ринків збуту, можливість економії витрат при використанні у виробництві екологічного устаткування, забезпечення належних робочих місць тощо. Таким чином, формування соціально-корпоративних звітів у цілому виступають цінним ресурсом при дослідженні діяльності підприємства та його взаємодії із суспільством.

 1. Tamara Vlastelica, Slavica Cicvaric Kostic, Milan Okanovic, Milos Milosavljevic, (2018). JEEMS How Corporate Social Responsibility Affects Corporate Reputation: Evidence from an Emerging Market.
 2. Cătălin Nicolae Albu, Cagnur Balsari and Joanna Krasodomska, (2016). Accounting and Management Information Systems Introduction to the Special issue on Corporate Social Reporting in Central and Eastern Europe.
 3. Yury Blagov and Anastasia Petrova-Savchenko, (2012). Corporate Governance, Corporate philanthropy in Russia: evidence from a national awards competition.
 4. Heather  Elms  (2006),  International  Journal  of  Emerging,  Markets,  Corporate  (and  stakeholder) responsibility in Central and Eastern Europe.
 5. Olivier Furrer, Carolyn P. Egri, (2010). Management International Review, Attitudes toward Corporate Responsibilities in Western Europe and in Central and East Europe.
 6. Liliana Nicoleta Grigore and Camelia Candidatu (2009). Romanian Economic and Business Review, The perception and role of corporate social responsibility in Central and Eastern Europe.
 7. Strouhal, J., Gurvitš, N., Nikitina-Kalamäe, M., Startseva, E., (2015). Central European Business Review, Finding the Link between CSR Reporting and Corporate Financial Performance: Evidence on Czech and Estonian Listed Companies.
 8. Iankova,  Elena  A.  (2008).  The  Journal  of  Corporate  Citizenship;  From  Corporate  Paternalism  to Corporate Social Responsibility in Post-Communist Europe.
 9. Jozica KNEZ-RIEDL (2004). FROM THE ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY OF SLOVENIAN SMEs TO THEIR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR).
 10. Beatrix Ransburg, Mária Vágási (2007). Social and Management Sciences, Concepts and standards for the corporate internalization of sustainable development.
 11. Rogowski  W.  (2013).  Organization  and  Management  Examples  of  CSR  Related  Activities  at  Polish Companies.
 12. Neda Vitezić (2011). Correlation between social responsibility and efficient performance 424 Zb. rad. Ekon. fak. Rij.
 13. Carroll, A.B. (1979). A three-dimensional conceptual model of corporate social performance. Academy of Management Review, 4, 497-505.
 14. Carroll, A. B. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders Business Horizons /July-August 1991.
 15. http://svb.ua/report/2017/mhp
 16. http://svb.ua/reports/novaposhta-2017
 17. http://svb.ua/report/galnaftogaz-2016
 18. http://svb.ua/reports/dtek/2016
 19. http://svb.ua/report/ernst-and-younge-ukraine/2015-2016
 20. http://svb.ua/reports/nestle-ukraine-2016
 21. http://svb.ua/reports/zvit-zi-stalogo-rozvitku-koncernu-galnaftogaz-za-2015-rik
 22. http://svb.ua/sites/default/files/softserve_social_report_2015-2016_ukr.pdf
 23. https://www.bmwgroup.com
 24. http://tso.com.ua 
 25. https://corporate.mcdonalds.com/content/dam/gwscorp/scale-for-good/ESG_R... 2016.pdf