магнітоелектричне збудження

Магнітне поле двигуна постійного струму зі збудженням від постійних магнітів

На даний час двигуни постійного струму зі збудженням від постійних магнітів (ДПС ПМ) широко застосовуються в транспортних засобах, побутових приладах, переносному електроінструменті внаслідок простої конструкції та невеликої вартості. Тому завдання створення математичних моделей їх розрахунку, які можна застосувати для проектування, є актуальним. Метою статті є уточнення математичної моделі магнітного стану ДПС ПМ та дослідна перевірка відповідності результатів експерименту результатам розрахунку. Для опису магнітного стану ДПС ПМ використана теорія магнітних та електричних кіл.

Математична модель магнітного стану колекторного двигуна з магнітоелектричним збудженням

Сьогодні існує тенденція до заміни мікродвигунів постійного струму з електро- магнітним збудженням на двигуни зі збудженням від постійних магнітів (ДПС ПМ). Врахо- вуючи широке застосування ДПС ПМ, актуальним є створення математичних моделей цього типу двигуна.