Дрогобич

ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ САКРАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ ТА ЇЇ ДРОГОБИЦЬКА СКЛАДОВА

У статті проаналізовано характерні особливості української сакральної архітектурної спадщини, її роль і значення для збереження національно-культурної своєрідності та зростання міжнародної привабливості. Увагу акцентовано на сакральній спадщині Дрогобича як невід’ємній складовій національної та світової культури, важливій з погляду її полікультурності, історичної та художньої значимості, необхідності модернізації методів з охорони, популяризації та представлення нової пам’яткоохоронної і музеєфікаційної парадигми.

CAUSES OF DESTRUCTION OF ARCHITECTURAL DETAILS MADE OF ALABASTER STONE (FOR EXAMPLE, THE GOTHIC CHURCH IN DROHOBYCH)

У статті подано детальний опис стану збереженості унікального готичного алебастрового порталу парафіяльного костелу в Дрогобичі. Визначено положення порталу в плані костелу. Встановлено основні причини та наслідки руйнування алебастрового каменю. Опрацьовано та доповнено історичну довідку про фундацію порталу і зміни які відбулись під час відновлювальних робіт в ХХ столітті. Згідно з результатами проведених досліджень (мікроаналіз, візуальні спостереження, порівняння) встановлено родовище з якого постачали камінь для зведення порталу.