франчайзі

Франшиза в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення

Обґрунтовано актуальність досліджень проблем вибору франшизи. Досліджено стан та проблеми вибору франшизи, виявлено, що одним із факторів впливу на сповільнення поширення франшиз та їх закриття в Україні є відсутність обґрунтованої методики вибору франшизи. Досліджено переваги та недоліки започаткування бізнесу на снові франшизи. Визначено перешкоди, які негативно пливають на можливість ефективного організування бізнесу на основі франшизи. Розроблено обґрунтовану методику вибору франшизи в сучасних умовах господарювання.