Франшиза в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення

2019;
: cc. 131 - 136
1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Обґрунтовано актуальність досліджень проблем вибору франшизи. Досліджено стан та проблеми вибору франшизи, виявлено, що одним із факторів впливу на сповільнення поширення франшиз та їх закриття в Україні є відсутність обґрунтованої методики вибору франшизи. Досліджено переваги та недоліки започаткування бізнесу на снові франшизи. Визначено перешкоди, які негативно пливають на можливість ефективного організування бізнесу на основі франшизи. Розроблено обґрунтовану методику вибору франшизи в сучасних умовах господарювання. Доведено, що запропонована методика сприяє здійсненню обґрунтованої оцінки стану франчайзингових підприємств потенційними інвесторами та підвищує надійність та перспективність рішення щодо вибору бізнесу.

 1. Franchise Group. Аналітичний звіт ринку франчайзингу. URL: https://franchisegroup.com.ua/about- company/franchising/ (дата звернення: 5.05.2019).
 2. Майстерня своєї справи. URL: https://msd.in.ua/perevagi-ta-nedoliki-franshizi/ (дата звернення: 10.05.2019).
 3. Новини франшизи. Переваги і недоліки франчайзингу. URL: https://nasutki.ua/uk/novini- franshizi/131-perevagi-i-nedoliki-franchajzingu(дата звернення: 10.05.2019).
 4. Карягін Ю. О., Тимошенко З. І., Демура Т. О., Мунін Г. Б. Маркетинг тур продукту. Переваги і вади франчайзингу. URL: http://tourlib.net/books_ukr/karyagin9-5.htm(дата звернення: 5.05.2019).
 5. Франчайзинговий ринок України сьогодні. URL: https://ffc.expert/uk/blog/franchajzingovyj-rynok- ukrainy-segodnya/(дата звернення: 11.05.2019).
 6. Тонюк М.О. Франчайзинг як особлива форма організації та функціонування бізнесу в Україні. Економіка і суспільство. Вип. 9/2017. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/117.pdf (дата звернення: 12.05.2019).
 7. AG Marketing Team. Бізнес за франшизою в Україні: переваги, недоліки та поради з вибору. URL: https://ag.marketing/biznes-za-franshyzoyu-v-ukrayini/ (дата звернення: 12.05.2019).
 8. Франчайзинг: поняття,  види, форми. Договір франчайзингу URL: http://osvita.ua/vnz/reports/law/9649/ (дата звернення: 22.05.2019).
 9. Карягін Ю. О., Тимошенко З. І., Демура Т. О., Мунін Г. Б. Маркетинг турпродукту/ Розділ 9. Взаємини у франчайзинговому бізнесі/ 9.5. Переваги і вади франчайзингу URL: http://tourlib.net/books_ukr/karyagin9-5.htm (дата звернення: 22.05.2019).
 10. Тонюк М. О./ Франчайзинг як особлива форма організації та функціонування бізнесу в УкраїніURL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/117.pdf (дата звернення: 22.05.2019)
 11. Стеців І. І. – Проблеми формування інформації щодо фінансового стану підприємства / І.І.Стеців, І.С. Пігура // Науковий вісник НЛТУ України. – Том 16. – Випуск 5. – 2006.
 12. Карпунь. І. Н. Фінансова санкція та банкрутство підприємств (в модулях): [навчальний посібник]. –Львів: Видавництво “Магнолія 2006”, 2008.
 13. Франчайзинг: [навчальний посібник] // Кузьмін О.Є., Мирончук Т.В., Салата І.З., Марчук Л.В. Знання. Київ. 2011. 267 с.