ship electric power installation

Використання модельно-орієнтованої системи прийняття рішень для підвищення безаварійності суднової електроенергетичної установки

Пропонується модельно-орієнтована система підтримки прийняття рішень для підвищення безаварійності суднової електроенергетичної установки.  Дана система складається з моделюючого блока та блока оцінки результатів моделювання за допомогою системи нечіткого висновку. Розроблена система може бути реалізована в складі систем управління, як на базі програмованих логічних контролерів, так і на базі окремого програмованого логічного контролера. Розглянуті використовувані критерії оцінки результатів моделювання і можливі наслідки.