Використання модельно-орієнтованої системи прийняття рішень для підвищення безаварійності суднової електроенергетичної установки

1
Національний університет «Одеська морська академія»
2
Національний університет «Одеська морська академія»
3
Одеський національний політехнічний університет

Пропонується модельно-орієнтована система підтримки прийняття рішень для підвищення безаварійності суднової електроенергетичної установки.  Дана система складається з моделюючого блока та блока оцінки результатів моделювання за допомогою системи нечіткого висновку. Розроблена система може бути реалізована в складі систем управління, як на базі програмованих логічних контролерів, так і на базі окремого програмованого логічного контролера. Розглянуті використовувані критерії оцінки результатів моделювання і можливі наслідки. Розроблено комп'ютерну програму для реалізації даної системи. Наведені результати моделювання різних аварійних ситуацій. Розглянуті можливості використання даної системи для навчання.

  1. The concept of the virtual captain's bridge from Rolls-Royce: ship without crew [Electronic resource] URL: http:// www.novate.ru/blogs/151214/29126.
  2. P.Kundur, Power System Stability and Control. New York, USA: McGraw Hill, 1993.
  3. P. M. Anderson, “Analysis of Faulted Power Systems”, IEEE Press, Power Systems Engineering, 1995.
  4. L.N. Tokarev, Differential equations (electrical circuits, machines, converters). St. Petersburg, LITEO, p. 264p. 2017.
  5. P. C. Krause, O. WasynczukS. D. Sudhoff, and S. Pekarek, “Analysis of Electric Machinery and Drive Systems 3rd Edition”,Wiley-IEEE Press, p. 680, 2013.
  6. I.Y. Voytetskiy, “A computer program for the study of the operating modes of the ship electric power plant”, Ship power plants: scientific-technical. Sat,no. 19, pp. 75 – 79, Odessa, Ukraine: ONMA, 2007.
  7. L.V.Vishnevskiy, A.M.Veretennik, N.I.Mukha, and I.P.Kozyrev, “Simulation of the inclusion of synchronous generators in the ship network”, Elektromashinobud. that electr, vol. 66, pp. 201 – 204, 2006.
  8. L.V.Vishnevskiy, I.Y.Voytetskiy, and A.M. Veretennik, “The choice of criteria for evaluating the process of switching on generators for parallel operation”, Automatic. Automation. Electrotechnical complexes and systems, vol.20, no. 2, pp.136-139, Kherson, Ukraine, 2007.
  9. I.Y.Voytetskiy and L.V.Vishnevskiy, “Tao Min Kuan. The system of fuzzy inference about the quality of transient processes in electric power plants”, Electrical engineering and electrical equipment, Kyiv, Ukraine: Technique, vol. 74 pp. 18 – 21, 2009.