форма сигналу динамічної моделі

Вихрострумовий метод та структура апаратних засобів для пошуку локальних провідних тіл у зоні автошляхопроводу

Часто в зоні шляхопроводу (під дорожним покриттям, а частіше під узбіччям) можуть знаходитися провідні тіла з діамагнітними або феромагнітними властивостями, що можуть становити певну цінність або загрозу, наприклад, для транспортних засобів. Тому вчасне виявлення та утилізація таких тіл є важливими. Розглянуто використання вихрострумового методу для пошуку таких тіл.