Середньовіччя

Реформування канонічного права в добу європейського середньовіччя (ХІ – ХІІІ ст.): історико-правовий аналіз

У статті висвітлено історико-правові аспекти становлення та реформування церковного та канонічного права Європи в ХІ–ХІІІ ст.

ЗАМОК ТІГІНА У ФОРТЕЦІ БЕНДЕРИ

Бендерська фортеця - найбільша фортифікація Молдови, що складається із замку та кам'яно-земляної фортеці, використовувалася до 2008 р. 14-ю Армією РФ, у зв'язку з чим довгий час була недоступна для натурних досліджень, які незабаром розкрили протиріччя між прийнятою її історією та архітектурою. Два історичні документи – таріх султана Сулеймана про будівництво фортеці у 1538 р. та мемуари мандрівника ХVII ст.

ПРОЯВИ «МУЗЕАЛЬНОСТІ» В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ: ВІД АНТИЧНОСТІ ДО ХІХ ст.

У статті здійснено спробу проаналізувати, на фоні ключових етапів цивілізаційно-культурної історії Європи, прояви музеальності від античної доби до епохи націоналізму в ХІХ столітті. Увагу акцентовано на причинно-наслідкових зв’язках між потребою у відборі та зберіганні певних видів музеалій та релігійно-світоглядними й суспільно-політичними обставинами конкретної історичної епохи.