innovative cooperation

ЗМІНА ПАРАДИГМИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА ЗАСАДАХ ВЗАЄМОДІЇ

У даній статті досліджується термінологія теоретичної інноватики та уточняється зміст поняття інноваційного процесу. Автори дослідили зміст поняття інноваційної діяльності та інноваційного процесу у законодавстві України та наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених, виявили значні суперечності між ними та невідповідність сучасним реаліям. На підставі аналізування і виконаних досліджень автори запропонували власне вузьке та розширене трактування інноваційного процесу на засадах пріоритетності складової взаємодії.

Classification of Factors Determining the Necessity for Searching of a Partner Within Innovative Activities

In the article the authors substantiated the connection between the indicators of innovation activity efficiency and indicators of innovation cooperation in the course of innovation processes. The importance of research into the problems of forming systems of interaction in Ukraine has been proved. The advantages for the formation of systems of interaction in innovation, the goals of the formation of systems of interaction in different temporal dimensions and the principles of cooperation have been identified.