державний суверенітет

Обмеження державного сувернітету в умовах глобалізації: теоретико-правовий аспект

У статті автором сучасний стан та використання концепції державного суверенітету в міжнародному праві. Автор аналізує питання обмеження суверенітету з позиції реальних та недавніх прикладів у міжнародній практиці. У статті також робляться спроби простежити еволюцію уявлень про державний суверенітет та аналізуються різні теоретико-правові підходи до ознак суверенітету.

Забезпечення державного суверенітету у сфері інформаційних відносин

У статті розкриваються проблеми забезпечення державного суверенітету у сфері інформаційних відносин. Актуальність теми зумовлена необхідністю реалізації Стратегії інформаційної безпеки України, що вимагає проведення теоретико-правових досліджень забезпечення державного суверенітету у сфері інформаційних відносин. Вказано, що державний суверенітет в інформаційному просторі реалізується за допомогою інформаційної функції держави та її інформаційної політики.

До питання, чи справді державні суверенітети втрачають свою ментальність?

У статті подано теоретико-правову характеристику суверенітету сучасних держав
із урахуванням його видів та особливостей його розвитку під впливом деяких процесів,
що відображаються на його змісті. А також визначено чинники втрати суверенітету
державами.