Обмеження державного сувернітету в умовах глобалізації: теоретико-правовий аспект

Mariia Antsyferova, Victoria Chornopyska "Limitation of state sovereignty in the conditions of globalization: theoretical and legal aspect."
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-10-number-137-...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті автором сучасний стан та використання концепції державного суверенітету в міжнародному праві. Автор аналізує питання обмеження суверенітету з позиції реальних та недавніх прикладів у міжнародній практиці. У статті також робляться спроби простежити еволюцію уявлень про державний суверенітет та аналізуються різні теоретико-правові підходи до ознак суверенітету. Визначено, що конкретними формами обмеження суверенітету є повне та часткове (внаслідок анексії чи поетапного входження території до складу іншої держави), а також добровільне та примусове (добровільне входження до будь-якого наддержавного об’єднання, наприклад, Європейський Союз, або обмеження, накладені внаслідок міжнародних інтервенцій до Югославії, Іраку, Сирії) обмеження.

За підсумками висновується, що ерозія поняття державного суверенітету, що спостерігається, загрожує руйнуванням сучасної системи міжнародних відносин і розмиванням самого поняття держави, яким ми його знаємо і розуміємо сьогодні. Одним з драйверів даного процесу є глобалізація, в рамках якої суверенна держава стає «надлишковою» і за фактом «не потрібною», обумовлюючи швидке повернення до держави «до Вестфаля», що характеризується насамперед величезною кількістю політичних сюзеренів, суверенітет яких має слабкий зв'язок з будь-яким окремим формальним державними утвореннями.

1. Humeniuk D. (2020). Vestfalska systema: mynule ta sohodennia. (The Westphalian system: past and present). Studentskyi naukovyi visnyk. No 45. P.72–75. [in Ukrainian]. 2. Statut Orhanizatsii Obiednanykh Natsii i Statut Mizhnarodnoho Sudu: Mizhnarodnyi dokument vid 26.06.1945. [The Charter of the United Nations and the Charter of the International Court of Justice: International document dated 06.26.1945]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. (Accessed: 02.02.2023) [in Ukrainian]. 3. Deklaratsiia pro neprypustymist interventsii ta vtruchannia u vnutrishni spravy derzhav. [Declaration on the inadmissibility of intervention and interference in the internal affairs of states]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. (Accessed: 02.02.2023) [in Ukrainian]. 4. Turenko O. S. (2014). Moderni poshuky synkhronizatsii indyvidualnoho i kolektyvnoho – vizii Zh. Bodena. [Modern search for synchronization of individual and collective - vision of J. Boden]. Nauka. Relihiia. Suspilstvo. No 1. P.41–46. [in Ukrainian]. 5. Chekalenko L. (2005). Poshuk pryiniatnykh modelei vzaiemovidnosyn suverennoi derzhavy i mizhnarodnykh orhanizatsii. [The search for acceptable models of relations between a sovereign state and international organizations]. Zhurnal «Personal». №11. URL: www.personal.in.ua/article.php?ida=160 (Accessed: 02.02.2023) [in Ukrainian]. 6. Zhebrovska K. A (2020). Vplyv novykh kontseptsii u mizhnarodnomu pravi na tlumachennia poniattia suverenitetu na prykladi kontseptsii «oboviazok zakhyshchaty». [The influence of new concepts in international law on the interpretation of the concept of sovereignty using the example of the concept «duty to protect»]. Prava liudyny – priorytet suchasnoi derzhavy: zbirnyk mater. Vseukr. nauk.-prakt. Internet-konferentsii (10 hrudnia 2020 roku, m. Odesa). Odesa: Vydavnychyi dim «Helvetyka», P. 7–11. [in Ukrainian]. 7. Brecher Michael, Wilkenfeld Jonathan (2000). A Study in Crisis. Paperback June 30. 344 р. [in English].