соціальні послуги

Сутність, класифікація і функції соціальних послуг в Україні

Розглянуто сутність соціальних послуг як основного інструмента системи соціального захисту населення в Україні. Представлено класифікацію соціальних послуг за ознаками спрямованості, типу, місця і терміну надання. Запропоновано доповнити імперативну класифікацію видами соціальних послуг відповідно до індивідуальних потреб їхніх реципієнтів. Визначено функції соціальних послуг у системі соціального захисту населення України.

Проблеми підвищення якості соціальних послуг у процесі поглиблення міжнародної співпраці вітчизняних та польських підприємств

У статті проаналізовано динаміку чисельності людей із інвалідністю в Україні, зокрема по групах, та окремо дітей із інвалідністю, надання послуг Державною службою зайнятості особам із інвалідністю, у тому числі у Львівській області. Встановлено основні проблеми, які зумовлюють невисоку якість соціальних послуг та напрями їх вирішення й уникнення наслідків. Подано порядок створення та розвитку соціальних послуг за етапами, визначено фактори впливу зовнішнього і внутрішнього середовища. Визначено основні передумови отримання якісних соціальних послуг населенням.

ТИПИ ЖИТЛОВО-ВИРОБНИЧИХ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ БЕЗДОМНИХ В ЗАКОРДОННІЙ ПРАКТИЦІ

Розглядаються приклади проектування закладів для бездомних в зарубіжній практиці. Зарубіжний досвід співставляються з результатами власних соціологічних досліджень бездомних в Україні. Категорія бездомних – це невідємна складова населення будь-якої країни, яка завжди  була присутня в різних типах суспільства, незалежно від рівня його заможності і соціальної формації. Для вирішення проблеми бездомності пропонується соціально-типологічна схема впровадження для бездомних різних типів житла на основі його інтеграції з виробничими і навчальними функціями.

Теоретико-правові аспекти геронтоосвіти в Україні

На основі чинного національного законодавства, міжнародно-правових актівпроаналізовано теоретико-правові аспекти геронтоосвіти в Україні. Обґрунтовано, щоосвіта упродовж усього життя є передумовою забезпечення права на освіту та зайнятістьлюдей похилого віку.