забезпечення

Формування кадрового потенціалу в об’єднаних територіальних громадах України

Розглянуто сучасний стан та перспективи утворення об’єднаних територіальних громад в Україні. Доведено, що фінансова спроможність громади є підґрунтям успішного формування основних складових її кадрового потенціалу. Визначено напрями забезпечення формування кадрового потенціалу об’єднаної територіальної громади при взаємодії центрів занятості, центрів розвитку місцевого самоврядування, закладів вищої освіти та всеукраїнських асоціацій.

Зміст та структура адміністративно-правового забезпечення публічного управління

Проаналізовано зміст та структуру адміністративно-правового забезпечення
публічного управління. Визначено компоненти структури адміністративно-правового
забезпечення публічного управління, їх призначення та взаємозв’язок.