route network

Застосування байєсівських мереж для оцінки ймовірності пересадки на зупинці громадського транспорту

Оптимізація пересадок при функціонуванні громадського транспорту є одним з важливих компонентів підвищення якості перевезень. На сприйняття пересадки пасажиром впливає ряд чинників: від особистісних характеристик користувача транспортних послуг до параметрів маршрутної мережі, характеристик поїздки та дизайну пересадкових зупинок. Для пошуку взаємозв’язку між різними типами вхідних даних, які впливають на ймовірність виконання пересадки на зупинці, використано метод побудови Байєсівських мереж як один з ефективних методів розв’язання задач прогнозування складних систем.

Оцінка сталості транспортної системи міста Львова за критерієм доступності

Транспортна доступність території визначає можливість досягнення певної ділянки з використанням певного режиму переміщення наявною транспортною мережею. У роботі охарактеризовано поняття доступності території як чинника сталості міської транспортної системи та способи її оцінки для міських умов. Запропоновано використання показника кількості безпересадкових маршрутів громадського транспорту (ГТ) між транспортними районами як критерію “вартості” переміщень. Безпересадковість поїздки підвищує комфорт подорожі громадським транспортом та зменшує фінансові витрати пасажира.

Обґрунтування критеріїв щодо облаштування відокремлених смуг руху для міського громадського транспорту

У роботі розглянуто методику та наведено результати дослідження показників транспортного потоку на магістральних вулицях, де діють різні режими надання пріоритету міському громадському транспорту. Закономірності зміни таких показників дозволяють визначити і диференціювати ділянки транспортної мережі за ефективністю обслуговування з метою впровадження різних регуляторних заходів, які б сприяли мінімізації затримки під час руху транспортного потоку.