тіньовий сектор

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА СУЧАСНОГО СТАНУ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

У статті автори досліджують сутність поняття “тіньова економіка” та “тінізація”. Важливим аспектом роботи є аналіз сучасного стану тіньової економіки в Україні та його порівняння із країнами Європи. У статті виокремлено позитивні та негативні наслідки тінізації економіки та встановлено, що кількість та масштаб негативних суттєво переважає над позитивними наслідками. Виявлено, що корупція була і зали-шається однією з найбільших перешкод на шляху реформування економіки України. Запропоновано стратегічні пріоритети в боротьбі з тіньовою економікою.