окиснення гудрону

Дослідження нафтових бітумів за їх стійкістю до старіння

Досліджено особливості старіння дорожніх нафтових бітумів, одержаних різними способами. У якості зразків використано окиснений та залишковий бітуми, одержані з нафт українських родовищ. За зміною основних характеристик бітумів після 5-ти та 10-годин в тонкій плівці за температури 436 К, досліджено перетворення, що відбуваються у в’яжучому під час проходження в них процесів старіння. З допомогою методу інфрачервоної спектроскопії проаналізовано зміни, які відбуваютьсяпід час старіння в структурному складі в’яжучого.

ОСОБЛИВОСТІ СТАРІННЯ ОКИСНЕНОГО НАФТОВОГО БІТУМУ МАРКИ БНД 60/90 ПАТ «УКРТАТНАФТА»

Суттєвим недоліком, що скорочує термін служби дорожнього полотна є старіння в’яжучого. В роботі описані основні чинники, які призводять до погіршення властивостей окиснених нафтових бітумів, та встановлено, що значна втрата в’яжучих властивостей втрачається ще до введення дорожнього полотна в експлуатацію. Проведено штучне зістарювання зразків бітуму згідно ГОСТ 18180 та здійснено порівняння показників до та після процесу 5-ти та 10-ти годинного старіння.