енергоефективний метод

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТА АПАРАТУРНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО МЕТОДУ СУШІННЯ ЦУКАТІВ

Розглянуто процес сушіння цукатів з груш, який відбувається шляхом профільтровування теплового агенту в напрямку «перфорована перегородка – шар цукатів». Отримана кінетична крива сушіння та розрахований тепловий баланс процесу на основі диференційного рівняння нестаціонарного тепломасообміну. Доведено, що накопиченої під час сушіння теплової енергії в нижніх шарах цукатів буде достатньо для досушування верхніх шарів. Розраховано енергетичний ефект, отриманий від впровадження нового методу сушіння. Запропоновано та розраховано установку для енергоефективного методу сушіння цукатів.