tactile contact

ТАКТИЛЬНА ФУНКЦІЯ ЛЮДСЬКОГО ОРГАНІЗМУ В ПРОЦЕСІ ВІЗУАЛЬНОГО ОБ’ЄМОТВОРЕННЯ

В роботі обґрунтовується необхідність візуально-тактильних характеристик організму людини у процесі створення об’ємно-просторових композицій в архітектурному та дизайн проектуванні. Узагальнено ґрунтовні академічні знання візуально-предметних характеристик об’єктів та їх геометричних параметрів для компетентного розташування голограмних аспектів лінійно-тональних перспектив.