Ukrainian Architectural Modernism

УКРАЇНСЬКИЙ АРХІТЕКТУРНИЙ МОДЕРНІЗМ 1955-1991 РР

Розглянуто передумови та особливості розвитку архітектури радянського або соціалістичного модернізму 1955-1991 рр. в Україні. У цей складний для розвитку архітектури період, в умовах партійно-державного ідеологічного диктату, були створені будівлі та споруди, які є цінними мистецькими творами, архітектурними пам’ятками свого часу і є частиною всесвітньої архітектурної спадщини другої пол. ХХ ст. Ці будівлі нині активно реконструюються, перебудовуються, втрачається їх оригінальний вигляд, а часто і взагалі зносяться.