УКРАЇНСЬКИЙ АРХІТЕКТУРНИЙ МОДЕРНІЗМ 1955-1991 РР

1
Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра архітектури та реставрації

Розглянуто передумови та особливості розвитку архітектури радянського або соціалістичного модернізму 1955-1991 рр. в Україні. У цей складний для розвитку архітектури період, в умовах партійно-державного ідеологічного диктату, були створені будівлі та споруди, які є цінними мистецькими творами, архітектурними пам’ятками свого часу і є частиною всесвітньої архітектурної спадщини другої пол. ХХ ст. Ці будівлі нині активно реконструюються, перебудовуються, втрачається їх оригінальний вигляд, а часто і взагалі зносяться. Існує великий ризик втрати архітектури цього історичного періоду. Тому важливим є визнання її цінності, привернення уваги громадськості, фахівців, органів влади до  питань збереження цієї архітектури.

Modernizm w Gminnej Ewidencji Zabytków. Nowe warszawskie wpisy. “Architektura-Murator”. 18.10.2019. [online] Доступно: <https://architektura.muratorplus.pl/wydarzenia/modernizm-w-gminnej-ewidencji-zabytkow-nowe-warszawskie-wpisy_10164.html>

Soviet Modernism 1955-1991. [online] Доступно: <https://www.azw.at/en/articles/collection/soviet-modernism-1955-1991/>

Frederic Chauben. СССР. Cosmic Communist Construction Photographed. TASCHEN. 2011. – 312 p. ISBN 978-3-8365-2519-0

Архітектура Львова. Час і стилі ХІІІ-ХХІ ст. /Упорядник та науковий редактор Ю.О. Бірюльов. – Львів: Центр Європи, 2008.- 720 с.: 1396 іл.

Базюк Тарас. Яблучний магнат  зведе хмарочос на місці кінотеатру «Галичина у Львові. 15.09.2017. [online] Доступно: <http://tvoemisto.tv/news/yabluchnyy_magnat_zvede_hmarochos_na_mistsi_kinoteatru_galychyna_u_lvovi_88554.html>

Всеобщая история архитектуры. Т. ХІІ (Книга 1). Центр. научно-исслед. и-т теории и истории архитектуры. – Москва. Издательство литературы по строительству. 1975. – 756 с.

Гриценко Євген. Сучасна утопія: Київ та архітектура радянського модернізму. 18.02.2015. [online] Доступно: <platfor.ma/magazine/text-sq/pb/soviet modernism> 

Дудіна Ріта. У Києві знесуть ще одну пам’ятку модернізму — критий басейн олімпійського резерву. «Хмарочос». 30.01.2019. [online] Доступно: <https://hmarochos.kiev.ua/2019/01/30/u-kiyevi-znesut-shhe-odnu-pam-yatku-modernizmu-kritiy-baseyn-olimpiyskogo-rezervu/>

Ерофалов-Пилипчак Б. Архитектура советского Киева. – К. А+С. 2010 – 640 с.

Історія і майбутнє черкаських недобудов. Історії будівель, що стоять закинутими десятки років. 10.10. 2017. [online] Доступно: < https://hromadske.ck.ua/istoriya-j-majbutnye-cherkaskyh-nedobudov/>

Коломієць М.С. Проблеми формування сучасної архітектури Української РСР. Київ. 1973 р.

Луцька Вероніка. Архітектура модернізму: де черпали натхнення київські проектувальники? «Хмарочос». 26.02.2018. [online] Доступно: <https://hmarochos.kiev.ua/2018/02/26/arhitektura-modernizmu-de-cherpali-nathnennya-kiyivski-proektuvalniki/

 Містопроект дав негативну рецензію на реконструкцію Львівського автовокзалу. 06.02.2009 [online]  Доступно: <https://zik.ua/news/2009/02/06/mistoproekt_dav_negatyvnu_retsenziyu_na_rekonstruktsiyu_lvivskogo_168634>

Протокол № 6 засідання архітектурно-містобудівної ради при управлінні архітектури та містобудування Львівської міської ради від 13.09.2007. [online] Доступно: <https://city-adm.lviv.ua/lmr/plenary-town-planning-council>

Протокол №  1 засідання архітектурно-містобудівної ради при управлінні архітектури та містобудування Львівської міської ради від 03.02.2009. [online] Доступно: <https://city-adm.lviv.ua/lmr/plenary-town-planning-council>

Хенгістов Володимир. Як планували зносити «тарілку» на Либідській. «Хмарочос». 20.10.2017. [online] Доступно: < https://hmarochos.kiev.ua/2017/10/20/yak-planuvali-znositi-tarilku-na-libidskiy/>

Слєпцов О. С. Архітектурно-будівельна концепція розвитку Київського національного університету будівництва і архітектури. Архітектурний вісник КНУБА, вип. 2 (2014), с. 321-378.

Смоленська С.О. Архітектура авангардного модернізму в Україні: ґенеза та спадщина. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора архітектури. Харків. 2017. – 447 с.)

Соколовський З. Архітектори радянського Івано-Франківська. Івано-Франківськ: «Лілея-НВ», 2014. – 108 с.

Черкес Богдан, Лінда Світлана, Богданова Юлія. Національний університет «Львівська політехніка»: архітектурний атлас. – Львів: Видавництво «Львівської політехніки», 2014. – 200 с.

Наталія Борисівна Чмутіна. Життєвий і творчий шлях архітектора / Упорядник Олена Мазніченко. Ін-т проблем сучасного мистецтва НАМ України; Нац. акад. образотворчого мистецтва  та архітектури. – К.: Адеф-Україна, 2012. – 300 с.; 285 іл.

Шевченко Лев. Монстри модернізму: модерністські споруди під загрозою. «Хмарочос». 23.05.2016. [online] Доступно: <https://hmarochos.kiev.ua/2016/05/23/monstri-modernizmu-modernistski-sporudi-pid-zagrozoyu/>