художня підготовка

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ-АРХІТЕКТОРІВ

Сучасний етап розвитку суспільства, який характеризується кардинальними змінами в соціально-економічній сфері, інноваційними процесами в освіті, висуває нові вимоги до професійної підготовки фахівців в області дизайнерської освіти. Існуюча система професійної дизайнерської освіти зараз проходить стадію становлення. На сьогоднішній день кількість і якість професійних дизайнерів не можуть задовольнити потреби суспільства в цьому виді послуг.