ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ-АРХІТЕКТОРІВ

1
Київський національний університет будівництва і архітектури кафедра основ архітектури та архітектурного проектування КНУБА
2
Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, assistant of the Department of Architectural Design

Сучасний етап розвитку суспільства, який характеризується кардинальними змінами в соціально-економічній сфері, інноваційними процесами в освіті, висуває нові вимоги до професійної підготовки фахівців в області дизайнерської освіти. Існуюча система професійної дизайнерської освіти зараз проходить стадію становлення. На сьогоднішній день кількість і якість професійних дизайнерів не можуть задовольнити потреби суспільства в цьому виді послуг.

Архітектурна освіта на розгалуженні: вибір траєкторії: Матеріали міжнародної наукової конференції. - Вологда: Вогт, 2007. - 301 с.

Карпова Г.Ф. Сучасні теоретичні підходи до організації неперервної дошкільної, шкільної та довузівської архітектурно-художньої освіти // Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Викладач вищої школи в XXI столітті». - 2008.

Мелодінскій Д.Л. Архітектурна пропедевтика. Історія, теорія, практика. - М .: Едіторіал УРСС, 2000. - 200 с.

Ахметова, М.Н. Освітнє середовище і освітній простір: загальне,особливе, індивідуальне // Сибірський педагогічний журнал. - 2006. - № 5. - С. 30-36.

Генісаретський, О.І. Теоретичні та методологічні дослідження в дизайні.- М .: Школа культурної політики, 2004. - 371 c.

Рунге, В.Ф. Основи теорії та методології дизайну / В.Ф. Рунге, В.В.Сеньковський. - М .: МЗ - Прес, 2001. - 252 с.

Ісаєв, І.Ф. Теорія і практика формування професійно-педагогічної культури викладача вищої школи / І.Ф. Ісаєв. - М .; Білгород, 1993. - 219 с.

Каукіна, О. В. Формування проектної культури майбутніх дизайнерів в процесі професійної підготовки у вищому навчальному закладі: дис. .канд. пед. наук (13.00.08) / О.В.Каукіна. - Магнітогорськ: магу, 2010. - 142 с.

Топчій І.В. Формування моделі професійного довузівської архітектурного освіти: Дис. канд.архітектури. - М., 2005. - 143 с.