електроосадження

Дослідження впливу поверхнево-активних речовин на одержання композиційних порошків мідь-ВНТ

В роботі експериментально визначено вплив поверхнево-активних речовин (ПАР) різного типу на процеси сумісного електрохімічного осадження композиційного порошку мідь-вуглець (графіт, вуглецеві нанотрубки (ВНТ)). Показано, що введення ПАР CTAB зменшує розмір частинок порошку та покращує їх корозійну стійкість. Максимальний ефект одержано при введенні до електроліту ПАР катіонної дії - CTAB з одночасним обробленням ультразвуком для диспергування ВНТ.

ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА НА ПОВЕРХНЮ КРЕМНІЮ З ДИМЕТИЛФОРМАМІДНИХ РОЗЧИНІВ (NH4)[Ag(CN)2]

У статті наведено результати досліджень електрохімічного осадження наночастинок срібла (AgNPs) на поверхню кремнію у диметилформамідних розчинах 0,025М, 0,05М, 0,1М (NH4)[Ag(CN)2]. Поєднання імпульсного режиму електролізу та середовища органічного апротонного розчинника (DMF) забезпечує формування сферичних AgNPs розміром 50-150 нм з рівномірним розподілом їх по поверхні кремнію. Показано, що головними факторами впливу на морфологію та розміри наночастинок срібла є значення катодного потенціалу, концентрація іонів [Ag(CN)2]- та тривалість електролізу.