staffing

On the Problem of Human Resources in Ukrainian Private Health Care

The article is devoted to the scientific analysis of human resources in the healthcare system of Ukraine, particularly in the private sector. The study is specifically concerned with the current staffing of the healthcare system of Ukraine with doctors and junior specialists with medical education. We analyzed the ratio of the main quantitative indicators of medical workforce in healthcare institutions of different forms of ownership, as well as the dynamics of indicators representing involvement of doctors of different specialties in the private healthcare practice.

Перспективи застосування медіації як способу врегулювання сімейно-правових спорів

Наголошено на необхідності впровадження примирних процедур, позасудових та досудових способів врегулювання спорів, які дозволять знизити навантаження на суддів і підвищити якість здійснення правосуддя. Пропонується широке впровадження процедури медіації як механізму реалізації положень законів, що передбачають можливість примирення сторін. Аналізується медіація як спосіб врегулювання сімейно-правового спору. Автор визначає поняття та види сімейно-правового спору.

Нормативно-правове та організаційне забезпечення комплектування персоналу в Державній кримінально-виконавчій службі України

Досліджено нормативно-правове та організаційне забезпечення комплектування персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України. Проаналізовано
нормативно-правове забезпечення процесу комплектування персоналу установ і органів Державної кримінально-виконавчої служби України. Розглянуто поетапно процеси
комплектування персоналу у контексті внутрішніх організаційних управлінських відносин щодо кадрового забезпечення діяльності кримінально-виконавчої служби, які